Şirketimiz, 0735203576500001 Mersis Numarası, 3410905 Yetki Belge Numarası ile “Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik Hükümleri”ne göre ‘Rızaen Satış Bilgi Teknolojileri Pazarlama ve Ticaret Limited Şirketi’ yetkilidir.

Bu yetki çerçevesinde;

1) Arsa, tarla, konut, otel, fabrika, bahçe, bağ, işyeri dahil tüm taşınmazlarını ve taşınırlarını hızlı bir şekilde satmak isteyen vatandaşlarla, avantajlı fiyatla satın almak isteyen vatandaşlarımızı buluşturarak tüm alım ve satım süreçlerine aracılık eder.

2) Güvene, bilgiye ve tecrübeye dayalı olarak şirketimiz menkul ve gayrimenkulün tanıtılması, pazarlanması konusunda başvuru sahiplerine danışmanlık hizmeti verir.

3) Rızaen Satış dahil tüm hizmetlerin adil, şeffaf ve güvenilir şekilde sunulmasına aracılık eder.

4) Piyasa şartlarını araştırarak alıcı ve satıcı için de karlı olacak şekilde alım-satım süreçlerine aracılık eder.

5) Hem alanın hem satanın rızasını gözeterek alım ve satım süreçlerini yürütür. Taraflardan birisi rıza göstermemesi halinde şirketimiz derhal süreçleri iptal etme yetkisine haizdir. Sadece rızai işlemleri yürütür.